Sekretessinställningar

Välj (Inställningar) > [Kontohantering] > [Sekretessinställningar].

  • Vissa inställningar finns bara tillgängliga för vuxenkonton.
  • Du kan visa eller ändra sekretessinställningarna från (PlayStation App) eller genom att besöka webbplatsen nedan via din PC eller smartphone.
    http://account.sonyentertainmentnetwork.com/

Spel | Media

Aktiviteter

Ställ in vilka aktiviteter som andra kan se och välj den grupp av spelare som kan visa dem.

Trophies

Välj vilka spelare som kan se dina trophies.

Dolda spel

Välj spel att dölja. När ett spel är dolt visas inte information om spelet i dina aktiviteter, profilen eller trophylistan.
Dock kan andra spelare fortfarande se vilka spel du spelar i [Spelas nu]. För att hindra andra från att se vad du spelar väljer du [Ställ in onlinestatus] > [Visa som offline] på din profilskärm.

Spel

Välj vem som ska kunna visa din spellista. Spel och applikationer du äger visas i din spellista.

Begäranden om att titta

Välj vem som kan skicka förfrågningar till dig. Mer information om förfrågningar om att få titta finns i ”Skicka förfrågan om att titta på spelförlopp”.

Musik

Välj vem som kan se musiken du lyssnar på i Spotify®. Låten du lyssnar på eller den senaste låten du spelade visas på din profilskärm.

Vänner | Kontakter

Vänner

Välj vem som kan se din vänlista.

Vänförfrågningar

Välj vem som kan skicka vänförfrågningar till dig.

Spelare som kan följa dig

Välj vem som kan följa dig.

Lista över dina följare

Välj vem som kan se listan med dina följare.

Lista över spelare du följer

Välj vem som kan se listan med personer du följer.

Laginbjudningar

Välj vem som kan skicka laginbjudningar till dig. När du fått en inbjudan och blivit lagmedlem kan du gå med i lagturneringar.

Spelare som du kanske känner

Välj vilka som kan se ditt verkliga namn och din profilbild i Spelare som du kanske känner. Låt andra spelare hitta dig lättare. När du aktiverar den här funktionen visas ditt namn i andra spelares vänlistor som en spelare de kanske känner.

Personlig information | Meddelanden

Verkligt namn i sökning

Välj vilka som kan se ditt verkliga namn och din profilbild i sökresultaten.

Verkligt namn i vänlista

Välj vilka som kan se ditt verkliga namn och din profilbild i vänlista med dina närmaste vänner (de som har godkänt dina förfrågningar om verkligt namn). Detta gör det lättare för andra att hitta dig.

Verkligt namn i spel

Välj vilka som kan se ditt verkliga namn och din profilbild under spel. Skärmbilder eller videoklipp som dina närmaste vänner sparar kan innehålla ditt verkliga namn och din profilbild.

Mobiltillgänglighet

Välj om du vill att din status ska visas som (Mobil). (Mobil) visas när du använder ett program som (PlayStation App) på en annan enhet än ett PS4™-system. Det signalerar till andra att du är redo att utbyta meddelanden.

Meddelanden

Välj vem som kan skicka text- och röstmeddelanden eller partyinbjudningar till dig.

Taggar

Tagga spelare du spelat med vid uppladdning av skärmbilder eller videoklipp. Du kan välja vem som kan tagga dig.