Grundläggande funktioner

När du spelar innehåll eller visar bilder för första gången måste du ladda ned mediaspelaren från PlayStation™Store. Välj (Mediaspelare) från innehållsområdet eller (Bibliotek) och välj sedan [Ladda ned] från skärmen som visas.

Spela upp innehåll

1.

Välj (Mediaspelare) från innehållsområdet.
Anslutna USB-lagringsenheter eller medieservrar som använder samma nätverk som ditt system hittas och visas automatiskt.

2.
Välj USB-lagringsenheten eller mediaservern.
3.
Välj det innehåll som du vill spela upp.
  • Tryck på PS-knappen medan musik spelas upp för att starta ett spel, öppna webbläsaren eller använda andra program medan musiken fortsätter att spelas upp i bakgrunden.
  • För att pausa uppspelningen, justera volymen eller ändra andra inställningar samtidigt som du spelar upp innehåll, väljer du [Mediaspelare] på snabbmenyn.
  • Bakgrundsmusik under spelandet ingår inte i videoklipp.
  • Visa språk stöds inte i mediaspelaren.
  • Mer information om att ansluta till din mediaserver finns i anvisningarna som följde med den enheten.