Lyssna på musik på en USB-lagringsenhet

Du kan spela musikfiler från en USB-lagringsenhet med PS4™-systemet. Du kan lyssna på musik i bakgrunden utan att avbryta spel, webbläsaren eller andra program.

1.
Använd datorn för att skapa en mapp med namnet ”Music” på USB-lagringsenheten.
2.
Kopiera dina musikfiler till mappen ”Music”.
3.
Anslut USB-lagringsenheten till PS4™-systemet.
4.
Välj (Bibliotek) i innehållsområdet.
5.
Välj (USB-musikspelare) i innehållsområdet.
6.
Välj den musik du vill spela.
Om du vill spela all musik i mappen väljer du den, trycker på OPTIONS-knappen och väljer [Spela upp].
  • FAT- och exFAT-formaterade USB-lagringsenheter stöds.
  • Se till att du sätter i USB-lagringsenheten helt i USB-porten. Vissa enheter är inte kompatibla på grund av form eller design.
  • Beroende på programmets eller systemets aktuella tillstånd kanske det inte går att spela upp musik.
  • Om du vill ställa in (USB-musikspelare) som standardprogram för musik väljer du (USB-musikspelare) i innehållsområdet, trycker på OPTIONS-knappen och väljer [Använd för musikuppspelning från USB].
  • Bakgrundsmusik under spelandet ingår inte i videoklipp.

Vad visas på skärmen

Skärm under musikuppspelning. Märkt A till C från toppen.

A )
Information om den låt som spelas
B )
Förfluten tid/total tid
C )
Åtgärdsikoner
Spela upp-ikon. Spela upp
Pausa-ikon. Pausa
Blanda/upprepa-ikoner. Blanda/upprepa
Justera volymen-ikon. Justera volymen

För att pausa uppspelningen, justera volymen eller ändra andra inställningar samtidigt som du spelar upp innehåll, väljer du [USB-musikspelare] på snabbmenyn.

Filtyper som stöds

  • MP3
  • AAC
  • Det kanske inte går att spela upp vissa filer på grund av datatypen eller filstorleken.
  • Det går inte att spela upphovsrättsskyddade musikfiler i det här programmet.
  • Vissa typer av innehåll som distribueras via Internet och på andra sätt kan ha uppspelningsbegränsningar. Kontakta innehållsleverantören för ytterligare information.