Viktig kundinformation

 • Funktionerna, designen och specifikationerna för PS4™-systemet varierar beroende på modell. Du hittar mer information i anvisningarna som följde med systemet.
 • Användningen av PS4™-systemet och dess funktioner regleras av olika användaravtal som kan ändras med jämna mellanrum. På SIE-webbplatsen för din region eller ditt land hittar du de senaste kopiorna av dessa avtal, uppdaterade villkor för PS4™-systemet samt ändringar i den här användarhandboken och andra dokument.
 • Uppdatera alltid ditt PS4™-system till den senaste versionen av systemprogramvaran. När du uppdaterar får du nya funktioner, förbättrad användning och bättre säkerhet.
 • Använd alltid den senaste versionen av systemprogramvaran och programmen på enheten som är ansluten till PS4™-systemet, bland annat ditt PlayStation®Vita-system eller din smartphone med (PlayStation App). Om funktioner används på anslutna enheter kanske vissa av dem inte är tillgängliga beroende på vilken version av systemprogramvaran eller programmet som används.
 • PlayStation™Network finns bara tillgänglig i vissa länder eller regioner och på vissa språk. Dessutom kan innehållet och tjänsterna som PlayStation™Network erbjuder variera mellan olika länder och regioner. På webbplatsen för kundsupporten i ditt land eller region finns mer information.
 • Vissa produkter och tjänster är endast tillgängliga i vissa länder eller regioner. Besök webbplatsen för kundsupporten i ditt land eller din region för mer information.
 • Innan du lämnar in PS4™-systemet till en auktoriserad reparatör måste du kontrollera att alla användare i systemet har loggat ut från PlayStation™Network. På så sätt förhindrar du att någon obehörig använder ditt kreditkort eller andra personuppgifter. Logga ut genom att välja (Inställningar) på funktionsskärmen och sedan välja [Kontohantering] > [Logga ut].
 • Innan du överför, returnerar (om det är tillåtet) eller kasserar PS4™-systemet ska du avaktivera och initiera det. Du hittar mer information i ”Överföra eller kassera PS4™-systemet”.
 • För att använda nätverksfunktionerna i PS4™-systemet måste du ha bredbandsuppkoppling.
 • Du svarar själv för kostnaderna för dina Internet-tjänster.
 • Tilldelningen av knapparna för ”Bekräfta” och ”Avbryt” (vanligtvis knapparna kryss och cirkel) kan variera beroende på vilket land eller vilken region du har köpt PS4™-systemet i.
 • Sony Interactive Entertainment Inc. äger eller administrerar vissa eller alla rättigheter till bilderna och annat upphovsrättsskyddat innehåll i den här användarhandboken. Bruk av bilderna och annat upphovsrättsskyddat innehåll (inklusive kopiering, återgivning, modifiering, uppladdning till nätverk, visning, sändning, distribuering, licensiering, försäljning och publicering) på annat sätt än de angivna är förbjudet enligt gällande lagstiftning.
 • Den här användarhandboken kan komma att ändras utan föregående meddelande.
 • Information om systemfunktionaliteten samt bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från vad som anges/visas i ditt PS4™-system, beroende på vilken version av systemprogramvaran du använder. Även illustrationerna och skärmbilderna kan skilja sig från den verkliga produkten.
 • De webbplatser som anges på skärmbilderna i den här användarhandboken kan vara fiktiva.
 • Den här användarhandboken fungerar eller visas eventuellt inte korrekt om JavaScript är inaktiverat i din webbläsare. Verifiera att JavaScript är aktiverat.
 • För att använda flera av funktionerna i PS4™-systemet måste du logga in på PlayStation™Network. I den här användarhandboken förutsätter vi att du är inloggad. Om du väljer en funktion som kräver inloggning och du inte är inloggad, visas skärmen för inloggning. Följ anvisningarna på skärmen om hur man loggar in.