Överföra eller kassera PS4™-systemet

Innan du byter ut, överför eller kasserar ditt PS4™-system måste du följa de här anvisningarna för att förhindra obehörigt bruk av andra användare.

Säkerhetskopiera data

Kopiera sparade data, skärmbilder och vissa andra filer som finns i ditt PS4™-lagringsminne till en USB-lagringsenhet vid behov. Information om hur du säkerhetskopierar dessa data finns i ”Säkerhetskopiera och återställ”.

Initiera PS4™-systemet

Vid initiering av PS4™-systemet återställs systeminställningarna till standardvärden. Initieringen raderar data sparade i lagringsminnet och raderar alla användare och deras data från systemet. Du initierar systemet under (Inställningar) > [Initiering] > [Initiera PS4-systemet] > [Fullständigt].

Obs!

  • När du initierar systemet raderas alla inställningar och all information som har sparats på PS4™-systemet. Den här åtgärden kan inte ångras, så var försiktig så att du inte raderar viktiga data av misstag. Raderade data kan inte återställas.
  • Stäng inte av PS4™-systemet under initieringen. Systemet riskerar att skadas.