Ljudenheter

Konfigurera inställningarna för en ansluten ljudenhet, till exempel ett headset, genom att välja (Inställningar) > [Enheter] > [Ljudenheter].

Ingångsenhet

Välj den ljudingångsenhet som ska användas.

Utgångsenhet

Välj den ljudutgångsenhet som ska användas.

Justera mikrofonnivån

Justera ljudingångsnivån på headsetet eller USB-mikrofonen när du chattar och sänder.
Inställningen inaktiveras när du använder röstigenkänning.

Volymkontroll (hörlurar)

Justera volymen med vänsterknappen eller högerknappen på handkontrollen.

Utdata till hörlurar

Justera inställningarna för utdata till ett headset eller en annan ljudenhet. Du kan också ange om enheten ska ta emot allt ljud eller endast chattljud. Standardinställningen är [Chattljud].

Medhörningsvolym

Justera volymen på din röst när den hörs genom headsetet. Den här inställningen finns inte tillgänglig för alla headset.

Byt enhet för utgående ljud automatiskt

Markera kryssrutan för att automatiskt växla utgångsenhet när en ljudenhet som till exempel ett headset ansluts. Avmarkera rutan för att inaktivera denna funktion.

Obs!

  • Din hörsel kan skadas om du lyssnar på ljud i hög volym.
  • Om du ställer in för högt ljud kan oväntade höga ljud skada din hörsel.