Bluetooth-enheter

Välj (Inställningar) > [Enheter] > [Bluetooth-enheter] för att söka automatiskt efter Bluetooth®-enheter i närheten. Parade enheter och Bluetooth®-enheter som har hittats visas.

Enheter som inte stöds av ditt PS4™-system kan visas i sökresultaten. Besök webbplatsen för kundsupporten i ditt land eller din region för mer information om enheter som stöds.

Inställningsskärm för Bluetooth-enheter. Märkt A.

A )
Anslutningsstatus
Anslutningsstatus för Bluetooth®-enheter visas.
På (lyser) Ansluten
Av Ej ansluten

Para ihop en Bluetooth®-enhet

För att kunna ansluta en Bluetooth®-enhet måste du först para ihop Bluetooth®-enheten med systemet.
Välj den Bluetooth®-enhet du vill ansluta och ange sedan lösenordet för att slutföra registreringen. Vissa enheter kräver inget lösenord. Följ anvisningarna på skärmen.

  • Parar ihop enheter, till exempel handkontrollen och den rörelsekänsliga handkontrollen, genom att ansluta dem med en USB-kabel.
  • Om det maximala antalet Bluetooth®-enheter som kan paras ihop överskrids, ska du avregistrera de enheter som inte behövs från listan med parade enheter. Välj den enhet som du vill avregistrera, tryck på OPTIONS-knappen och välj sedan [Glöm enheten].
  • Mer information om hur du använder Bluetooth®-enheten finns i de anvisningar som medföljde den enhet.

Ansluta en Bluetooth®-enhet

Välj den Bluetooth®-enhet du vill ansluta och följ anvisningarna på skärmen.

Hur många Bluetooth®-enheter du kan ansluta samtidigt beror på enhetstypen.