Inställningar för ljudutdata

Primär utdataport

Ditt PS4™-system väljer automatiskt det bästa ljudformatet för anslutna enheter. De här inställningarna behöver i regel inte justeras.
När du till exempel ansluter en AV-förstärkare för hemmabio till DIGITAL OUT (OPTICAL)-porten kan du välja det ljudformat som den anslutna enheten stöder. Välj ljudformat genom att välja (Inställningar) > [Ljud och bildskärm] > [Inställningar för ljudutdata] > [Primär utdataport] > [DIGITAL OUT (OPTICAL)].
Denna inställning är endast tillgänglig på vissa PS4™-systems.

Obs!

Högtalarna kan skadas om utleveransformatet från PS4™-systemet inte stöds av den anslutna enheten.

Ljudformat (prioriterat)

Du kan ställa in formatet för ljudutdata som en prioriterad standardinställning, förutom i situationer då det inte stöds. Välj (Inställningar) > [Ljud och bildskärm] > [Inställningar för ljudutdata] > [Ljudformat (prioriterat)]. Standardinställningen är [Linjär PCM].

Ljudutgång för HDMI

Om enheten stöder 7.1ch-ljudutgång kan du välja ljudutgångstyp.
Denna inställning är endast tillgänglig på vissa PS4™-system.