Systemmusik

Styr bakgrundsmusiken för områden som hemskärmen genom att välja (Inställningar) > [Ljud och bildskärm]. Ta bort markeringen i kryssrutan för [Systemmusik] om du vill stänga av musiken.