Förstärkningsläge

Om du vill uppleva ett förbättrat spelförlopp i vissa spel, inklusive högre bildhastighet, väljer du (Inställningar) > [System] och väljer sedan kryssrutan för [Förstärkningsläge].
Denna inställning är endast tillgänglig på vissa PS4™-system.