Aktivera HDCP

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) är aktiverat som standard. Inaktivera den här funktionen genom att välja (Inställningar) > [System] och sedan ta bort markeringen i kryssrutan för [Aktivera HDCP].

  • Alla program som används måste vara avstängda för att den här inställningen ska kunna ändras.
  • Systemet avger inte några video- eller ljudutdata om HDCP är aktiverat och du ansluter en enhet som inte är kompatibel med HDCP-standarden till PS4™-systemet.