Sändningsinställningar

Konfigurera inställningarna för en sändning av ett spelförlopp genom att välja (Inställningar) > [Delning och sändning] > [Sändningsinställningar].
Endast innehavare av vuxenkonton har tillgång till denna funktion.

Sluta sända

Avsluta sändningen av spelförloppet.

Bjud in spelare till sändning

Bjud in andra spelare att se sändningen.
Välj [Bjud in spelare till sändning] för att visa skärmen där du bjuder in spelare. Välj vilka spelare du vill bjuda in och skicka sedan inbjudningar.

Visa kommentarer

Alla kommentarer visas.

Tryck på OPTIONS-knappen för att dölja valda kommentarer och spelare.

Extend Broadcast

För vissa onlinetjänster kan du förlänga sändningstiden.
Detta alternativ är endast tillgängligt i vissa länder och regioner.

Comment Filtering Level

Du kan ändra inställningarna för kommentarsfilter.
Kommentarsfilter är en av flera funktioner som vissa onlinetjänster erbjuder.
Detta alternativ är endast tillgängligt i vissa länder och regioner.

Avancerade inställningar

Inkludera video från PlayStation Camera i sändningen Välj kryssrutan för att ta med kamerabilder i en sändning när du använder PlayStation®Camera.
Videoinställningar för kamera Konfigurera videoinställningar, bland annat placering, storlek och ljusstyrka, när du använder PlayStation®Camera.
För att aktivera [Videoinställningar för kamera] måste du först välja kryssrutan för [Inkludera video från PlayStation Camera i sändningen].
Inställningar för ljuddelning Välj kryssrutan för att ta med mikrofonljudet från ditt headset eller din PlayStation®Camera i sändningen.
Visa meddelande för åskådare och kommentarer från åskådare Välj kryssrutan om du vill att meddelanden till tittare och kommentarer från tittare ska visas på skärmen.
Kommentarer visas bara när skärmupplösningen är antingen 1080i eller 1080p.
Meddelande till åskådare Redigera dina meddelanden till tittarna och välj bakgrundsfärg för meddelandena.
Kommentarer till tal Välj kryssrutan om du vill att PS4™-systemet ska läsa upp kommentarer från tittarna.
Du måste rensa kryssrutan för [Visa meddelande för åskådare och kommentarer från åskådare]. Dessutom läses kommentarerna endast upp när inställningen under (Inställningar) > [Språk] > [Systemspråk] är antingen [日本語] eller [English (United States)].
Länka mötesplatsen till dina sändningar Om du är en mötesplatsägare kan du markera kryssrutan för [Aktivera länk till mötesplats] för att (Mötesplatser) ska visas på sändningsskärmen Live från PlayStation®. Din publik kommer att komma åt mötesplatsen du äger.