Sända ditt spelförlopp

Sänd ditt spelförlopp (direktuppspelning) till onlinetjänster genom att följa dessa steg.

1.
Tryck på SHARE-knappen när du spelar ett spel och välj sedan [Sänd ut spelförlopp].
2.
Välj en onlinetjänst.
Om du har flera kanaler visas även skärmen för val av kanal.
3.
Förbered sändning.
Du kan ange en beskrivning eller konfigurera inställningarna för video från PlayStation®Camera eller ljud från mikrofonen. Du kan konfigurera de avancerade inställningarna genom att trycka på OPTIONS-knappen.
4.
Välj [Starta sändning].

Förbättra videokvaliteten

De här riktlinjerna kan hjälpa dig att förbättra kamerans videokvalitet.

 • Gör det ljusare i rummet.
 • Minska bakgrundsbelysningen (hur ljust det är bakom dig).
 • Om ljuset från fönstren är för skarpt drar du för gardinerna och använder bara lampor.
 • Flytta dig ca 1 m bort från din PlayStation®Camera.
 • Ta bort skyddsfilmen från linserna.
 • Om linserna är smutsiga eller täckta av fingeravtryck rengör du dem med en mjuk trasa.

De här riktlinjerna kan vara till hjälp när [Bakgrund] är inställd på [Färgnyckel].

 • Använd en blå eller grön bakgrund.
 • För att förhindra att din skugga syns i bakgrunden, flytta dig bort från bakgrunden och se till att bakgrunden är jämnt belyst.
 • Välj [Hitta ansikte] för att låta kameran detektera ditt ansikte och bakgrunden igen.
 • Första gången du ansluter till onlinetjänsten måste du ange kontoinformationen för tjänsten i fråga. Om du inte har något konto kan du skapa ett på onlinetjänstens webbplats. Du kan även behöva registrera dig som betalande medlem, beroende på onlinetjänst.
 • För att konfigurera kamera- eller mikrofoninställningarna medan du strömmar innehåll väljer du [Sändning] på snabbmenyn.
 • Tidsbegränsningar för sändning och andra inställningar beror på onlinetjänsten.
 • Om du vill ta bort kopplingen från onlinetjänster ändrar du inställningarna för (Inställningar) > [Delning och sändning] > [Länka till andra tjänster].
 • Om sändningar inte startar eller kommentarer inte visas kontrollerar du att de här portnumren är aktiverade på din router eller brandvägg. Mer information om att bekräfta portnummer och konfigurera inställningar finns i de anvisningar som medföljde den nätverksenhet du använder samt i dokumentationen från din Internetleverantör.
  • TCP: 1935, 2805–2899, 6667
 • Med HDR aktiverat kan färgerna i de strömmande videoklippen skilja sig från färgerna i spelvideon.

Visa en skärm under en sändning

Skärm under sändning. Märkt A till G från uppe till vänster.

A )
Antal tittare
B )
Kamerastatus*1
C )
Video från kameran*1
D )
Mikrofonstatus*2
E )
Antal kommentarer
F )
De senaste kommentarerna
Visa alla kommentarer genom att trycka på SHARE-knappen och välja [Sändningsinställningar] > [Visa kommentarer]. Aktivera så att systemet kan läsa upp kommentarerna genom att välja [Sändningsinställningar] > [Avancerade inställningar] > [Kommentarer till tal] och sedan välja kryssrutan för [Aktivera kommentarer till tal].
G )
Meddelande till åskådare
Ändra den här inställningen genom att trycka på SHARE-knappen och välja [Sändningsinställningar] > [Avancerade inställningar] > [Meddelande till åskådare].
*1
Om du använder PlayStation®Camera.
*2
Om du använder ett headset eller mikrofonerna på PlayStation®Camera.
 • Undre en sändning visas en standby-bild för dem som tittar på om det är en scen som inte kan sändas, eller om du övergår från spelskärmen till en annan skärm, till exempel hemskärmen eller en inställningsskärm.
 • Om du vill visa spelet på helskärm tar du bort kryssmarkeringen från [Visa meddelande för åskådare och kommentarer från åskådare].
 • Kommentarer visas endast om skärmens upplösning är 1080i eller 1080p.
 • Funktionen för kommentarer till tal är bara tillgänglig om kommentarerna inte visas och systemspråket är inställt till [日本語] eller [English (United States)].
 • Kommentarer kan visas på enheter som stöder skärm två-funktionen. Mer information om skärm två-funktionen finns i ”Om skärm två-funktionen”.
 • Vilka alternativ som visas varierar beroende på inställningarna.
 • Stäng av mikrofonljudet genom att välja (Inställningar) > [Enheter] > [PlayStation Camera] och sedan välja kryssrutan för [Stäng av mikrofonljud].

Stoppa en sändning

Välj [Sändning] > [Sluta sända] på snabbmenyn.