PlayStation Camera

Konfigurera inställningarna för din PlayStation®Camera genom att välja (Inställningar) > [Enheter] > [PlayStation Camera].

Justera PlayStation Camera

Justera PlayStation®Camera så att ansikten och föremål känns igen korrekt.

Stäng av mikrofonljud

Stäng av kamerans mikrofoner.

Vissa program tillåter att du aktiverar och inaktiverar röstigenkänning direkt i programmet.