PlayStation VR

För att ställa in ditt PlayStation®VR väljer du (Inställningar) > [Enheter] > [PlayStation VR].
Dessa inställningar är endast tillgängliga när du ansluter ett PS VR till ditt PS4™-system.

Skärmens ljusstyrka

Justera ljusstyrkan på din VR-headsetskärm.

Skärmstorlek

Välj skärmstorleken som visas på ditt VR-headset när du använder PS VR i andra lägen än VR-läge.

Läs hur du tar på VR-headsetet

Lär dig att sätta på ditt VR-headset.

Justera position för VR-headsetet

Justera placeringen av ditt VR-headset så att text och bilder är tydliga.

Justera PlayStation Camera

Placera kameran så att den känner igen ditt ansikte.

Justera spårningslampor

Justera lamporna på VR-headsetet eller handkontrollen så att kameran kan spåra lamporna.

Mät avståndet mellan ögonen

Om du är obekväm med att titta på 3D-video kan du justera VR-headsetet för att optimera avståndet mellan ögonen och skärmen.

PlayStation VR-enhetens programvara

Kontrollera vilken version av PS VR-enhetens programvara som används.
Välj [Uppdatera PlayStation VR-enhetens programvara] för att automatiskt kontrollera (via Internet) om enhetens programvara är uppdaterad. Om en uppdatering är tillgänglig kan du ladda ned och installera den. Uppdatera alltid PS VR-enhetens programvara till den senaste versionen.

Obs!

Stäng inte av PS4™-systemet eller VR-headsetet, och dra inte ur några kablar under installationen. Systemet eller andra komponenter kan skadas om du avbryter installationen.

Meddelande om upphovsrätt

Visa meddelanden om upphovsrätt som avser PS VR.

Vissa inställningar kan även justeras genom att välja [Justera PlayStation VR-systemet] från snabbmenyn. Du kan också återställa skärmpositionen och kontrollera din position så som den ses av kameran.