Sparade data på USB-lagringsenhet

Varje användare i PS4™-systemet kan hantera data som sparats i en USB-lagringsenhet. Välj (Inställningar) > [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data på USB-lagringsenhet].

Kopiera till lagringsminne

Använd den här funktionen för att kopiera sparade data på en USB-lagringsenhet till PS4™-lagringsminnet. Du kan välja vilka sparade data som ska kopieras för varje individuellt spel.

Du måste ha loggat in minst en gång med samma konto som du använde när du kopierade sparade data.

Radera

Använd den här funktionen för att radera data som har sparats i en USB-lagringsenhet. Du kan välja vilka sparade data som ska raderas för varje individuellt spel.