Automatisk uppladdning

Med den här funktionen kan du aktivera automatisk uppladdning av sparade data till onlinelagringsutrymme. Välj (Inställningar) > [Hantering av sparade data i programmet] > [Automatisk uppladdning] och sätt sedan en kryssmarkering bredvid de spel med sparade data du vill ladda upp. När sparade data uppdateras sparas de automatiskt till PlayStation™Network-servern när du loggar ut, till exempel när systemet går in i viloläge eller stängs av.
För att kunna använda denna funktion måste du prenumerera på PlayStation®Plus.

  • Innan du kan använda denna funktion måste du göra följande:
    • Aktivera systemet som ditt primära PS4™-system.
    • Välj (Inställningar) > [Energisparinställningar] > [Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge] och välj sedan kryssrutan för [Fortsätt vara ansluten till Internet].
  • Om du vill inaktivera automatisk uppladdning för alla spel tar du bort markeringen i kryssrutan för [Aktivera automatiska uppladdningar].
  • Du kan placera upp till 1 000 dataobjekt i onlinelagringsutrymmen.
  • Du kan visa förloppet för uppladdningar genom att välja (Aviseringar) från funktionsskärmen.