Datum och tid

Välj (Inställningar) > [Datum och tid] för att ställa in datum och tid samt visningsformat.

Inställningar för datum och tid

Ställ in manuellt

Du kan manuellt ställa in år, månad, dag, timme och minut (samt FM och EM om du använder 12-timmarsklocka). Tiden räknas från den minut du ställer in, vid 0 sekunder.

Ställ in via Internet

När du väljer kryssrutan [Ställ in automatiskt] hämtas datum- och tidsinformation automatiskt från Internet och ställs in när du loggar in på PlayStation™Network. Välj [Ställ in nu] om du vill ställa in datum och tid omedelbart.

Tidszon

Ställ in den tidszon som datum- och tidsdisplayen ska följa.
När du väljer tidszon ändras den aktuella datum- och tidsinställningen till den så att den matchar den valda tidszonen.

Justera sommartid automatiskt

PS4™-systemet ändrar automatiskt till sommartid. Du kan ta bort den här funktionen genom att rensa kryssrutan för [Justera sommartid automatiskt].
Den här inställningen är bara tillgänglig om den inställda regionen under [Tidszon] omfattas av sommartid.

Datumformat

Ställ in i vilken ordning som år, månad och dag ska visas på bildskärmen.

Tidsformat

Ställ in i vilket format som tiden ska visas på bildskärmen (12- eller 24-timmarsdisplay).