Inställningar för uppspelning av video

Konfigurera standardinställningarna för utleverans och språk för videor genom att välja (Inställningar) > [Inställningar för uppspelning av video].

Utdata vid 1080p/24 Hz

Konfigurera inställningar för videoutleverans.
Standardinställningen är [Automatiska]. Formatet ändras automatiskt så att det matchar den TV som används.

  • Den TV och AV-mottagare som du använder måste stödja videoformatet 1080p/24 Hz. Mer information finns i de anvisningar som medföljde den enhet som du använder.
  • Videon som spelas upp måste stödja videoformatet 1080p/24 Hz. Videor spelas normalt in med 1080p/24 Hz för kommersiellt tillgängliga videoprogram (BD-ROM). I dessa fall anges ”1080p” som inspelningsformat på till exempel programvaruförpackningen.
  • Om videon inte visas korrekt när [Automatiska] är valt ändrar du utleveransinställningen till [Av].

Språk

Välj vilka ljud- och undertextningsspråk som prioriteras vid videouppspelning.

Datahantering för Blu-ray Disc™

Data som är relaterade till vissa Blu-ray Disc-videor kan sparas på PS4™-systemet. Kontrollera om data som är relaterade till Blu-ray Disc-videor sparas på PS4™-systemet.

Radera dessa data från systemet genom att trycka på OPTIONS-knappen på datalistskärmen och sedan välja [Radera]. Radera data om det inte finns tillräckligt mycket ledigt utrymme i lagringsminnet när Blu-ray Disc-videor spelas.

Tillåt Internet-anslutning för BD-LIVE

Ställ in om Blu-ray Disc-videor ska få ansluta till Internet under uppspelningen.
Om du kryssmarkerar för att aktivera Internetanslutning. Den här inställningen är endast tillgänglig för Profile 2.0-BD-videor (BD-Live).