Aktivera länk till HDMI-enhet

Aktivera länk till HDMI-enhet för fjärrstyrning av din TV genom att välja (Inställningar) > [System]. Välj sedan kryssrutan för [Aktivera länk till HDMI-enhet]. Om du använder en Sony TV måste den ha stöd för BRAVIA™ Sync.

  • Funktioner som kan användas med BRAVIA™ Sync varierar beroende på TV-modell. Du hittar mer information i de anvisningar som medföljde den TV du använder.
  • Funktioner för enhetslänk är eventuellt inte tillgängliga i de här fallen även om den här inställningen är aktiverad.
    • Bruk av vissa funktioner, till exempel vid spel eller uppspelning av video.
    • TV-enhetens indata växlas.
  • BRAVIA™ Sync (Control for HDMI) är en funktion som möjliggör interaktivt bruk av anslutna enheter som använder CEC-specifikationen (Consumer Electronics Control), som i sin tur utgör en del av HDMI-specifikationen. Sony-enheter som stöder Control for HDMI har stöd för den här funktionen. Produkter som har utvecklats av andra företag som stöder CEC-specifikationen kan eventuellt användas med Control for HDMI, men det finns ingen garanti för att alla funktioner är kompatibla med dessa produkter.