Användarhandbok/Användbar information

När du vill visa användarhandboken eller tips på hur du använder PS4™-systemet väljer du (Inställningar) > [Användarhandbok/Användbar information].

Användarhandbok

Visar den här användarhandboken.

Du kan även visa användarhandboken på valfri enhet som har en kompatibel webbläsare.
https://manuals.playstation.net/document/

Utforska

Visa tidigare mottagna aviseringar med tips om hur du använder ditt PS4™-system.