Återställ licenser

Välj (Inställningar) > [Kontohantering] > [Återställ licenser].

Om du inte kan starta innehåll som du har laddat ned från PlayStation™Store eller inte kan använda tillagt innehåll kan detta åtgärda problemet.