Aktivera som ditt primära PS4-system

Aktivera ditt PS4™-system som det primära systemet med hjälp av ditt konto. När du aktiverar systemet blir de här funktionerna tillgängliga:

 • Vem som helst som använder ditt primära PS4™-system kan använda program som köpts i PlayStation™Store.
 • Vem som helst som använder ditt primära PS4™-system kan använda din PlayStation®Plus-prenumeration.
 • Ditt PS4™-system kan automatiskt ladda ned innehåll som du har förbeställt eller som du har köpt i (PlayStation App).
 • Du kan ansluta PS4™-systemet via Internet med hjälp av Fjärrspel på en annan enhet.
 • Vem som helst som använder ditt primära PS4™-system kan använda teman som du köper från PlayStation™Store.
 • Du kan endast aktivera ett PS4™-system per konto.
 • När du aktiverar ett system kan andra användare på systemet dra nytta av program och vissa PlayStation®Plus-fördelar från ditt konto, även när användaren inte är inloggad.
 • För att kunna dra nytta av vissa PlayStation®Plus-fördelar måste du prenumerera på tjänsten. Mer information finns på SIE-webbplatsen för ditt land eller din region.

Aktivera ditt system

Det PS4™-system du använder första gången du loggar in på PlayStation™Network aktiveras automatiskt som ditt primära PS4™-system. Du aktiverar systemet efter din första inloggning genom att välja (Inställningar) > [Kontohantering] > [Aktivera som ditt primära PS4-system] > [Aktivera].

Inaktivera ditt system

Välj (Inställningar) > [Kontohantering] > [Aktivera som ditt primära PS4-system] > [Avaktivera] på ett aktiverat PS4™-system.

 • Avaktivera ditt PS4™-system innan du överför eller kasserar det.
 • När flera användare har aktiverat systemet som sitt primära PS4™-system måste du avaktivera det för varje användare.

Om du inte kan avaktivera ett system

Besök webbplatsen för kundsupporten i ditt land eller region om du inte kan inaktivera ditt system, till exempel på grund av ett fel eller därför att systemet har kasserats.
Du kan även avaktivera alla system för varje innehållstyp på den här webbplatsen.
http://account.sonyentertainmentnetwork.com/
Välj [Avaktivera alla] under [Konto] > [Media och enheter] för den typ av innehåll som du vill avaktivera alla aktiverade system för.

 • Typen av innehåll avgör om du kan avaktivera alla system på den här sidan.
 • Den här webbplatsen är endast tillgänglig i vissa länder och regioner.