Visa anslutningsstatus

Kontrollera Internetanslutningens status och aktuella nätverksinställningar. Välj (Inställningar) > [Nätverk] > [Visa anslutningsstatus].