Testa Internet-anslutning

Välj (Inställningar) > [Nätverk] > [Testa Internet-anslutning] för att testa en Internetanslutning och visa resultatet.

Hämta IP-adress Status för tilldelning av IP-adress.
Internet-anslutning Status för Internetanslutning.
Inloggning på PlayStation Network Status för din PlayStation™Network-inloggning.
NAT-typ PS4™-systemets anslutning till Internet
Den här informationen hjälper dig att mäta anslutningsbarheten till andra PS4™-system, t.ex. när kommunikationsfunktionen används i ett spel.
Typ 1: Systemet är direktanslutet till Internet.
Typ 2: Systemet är anslutet till Internet via en router.
Typ 3: Systemet är anslutet till Internet via en router.
Om Typ 3 används går det eventuellt inte att kommunicera med andra PS4™-system eller så kan PS4™-systemets nätverksfunktioner vara begränsade. Mer information finns i ”Om det inte går att ansluta till PlayStation™Network”.
Anslutningshastighet (nedladdning)* Den uppskattade hastighet med vilken PS4™-systemet kan ta emot data från Internet.
Anslutningshastighet (uppladdning)* Den uppskattade hastighet med vilken PS4™-systemet kan sända data till Internet.
*
Anslutningshastigheterna är endast uppskattningar. Den faktiska hastigheten varierar beroende på anslutna servrar och mängden nätverkstrafik.

Om anslutning inte är möjlig ska du visa inställningarna med hjälp av anvisningarna på skärmen. Mer information finns i de anvisningar som medföljde den nätverksenhet du använder samt dokumentationen från din Internetleverantör.

Om det inte går att ansluta till PlayStation™Network

Använd PlayStation™Network för att ansluta ditt PS4™-system till en PlayStation™Network-server eller till ett annat PS4™-system. När du använder PlayStation™Network på ett kontor eller en annan plats med delat nätverk kan en brandvägg eller andra säkerhetsmetoder göra så att ditt PS4™-system inte kan ansluta till PlayStation™Network. Om det händer innehåller listan nedan de portnummer som används när du ansluter PS4™-systemet till en PlayStation™Network-server.

  • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  • UDP: 3478, 3479

När det gäller onlineaktiviteter som att tävla mot andra spelare medan systemet är anslutet direkt till andra PS4™-system används ett nytt portnummer för varje anslutningstillfälle.

Kommunikationen kan begränsas av säkerhetsfunktioner som har installerats av din router- eller Internetleverantör. Mer information finns i de anvisningar som medföljde den nätverksenhet du använder samt dokumentationen från din Internetleverantör.