Konfigurera Internet-anslutning

Du kan antingen använda Wi-Fi eller en LAN-kabel (Ethernet) för att ansluta PS4™-systemet till Internet.
Välj (Inställningar) > [Nätverk] > [Konfigurera Internet-anslutning] och följ sedan anvisningarna på skärmen för att konfigurera nätverksinställningar.

Anslutning med LAN-kabel (för trådbunden anslutning)

Välj [Använd en LAN-kabel]. Om du väljer [Enkel] och följer anvisningarna på skärmen sker installationen automatiskt.

Anslutning med Wi-Fi (för trådlös anslutning)

Välj [Använd Wi-Fi] och sedan [Enkel] för att visa en lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk. Välj det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till och konfigurera sedan inställningarna.
Om det Wi-Fi-nätverk du vill ansluta till inte hittas väljer du [Konfigurera manuellt] och konfigurerar inställningarna manuellt.

  • Anslutningsinställningarna varierar beroende på hur nätverket är konfigurerat och på de enheter du använder.
  • Du kan behöva göra ytterligare inställningar av exempelvis proxyserver eller IP-adress. Välj [Anpassad] för att konfigurera dessa inställningar. Mer information finns i dokumentationen från din Internetleverantör samt de anvisningar som medföljde den nätverksenhet du använder.
  • När du använder en åtkomstpunkt som stöder WPS, AOSS eller Rakuraku WLAN Start® kan du spara åtkomstpunkten med några få enkla steg. AOSS och Rakuraku WLAN Start® är endast tillgängliga i vissa länder och regioner.
  • På PS4™-system som stöder 5 GHz-området kan du välja vilket Wi-Fi-frekvensband som ska användas. På Wi-Fi-nätvalsskärmen trycker du på OPTIONS-knappen.