Återställ standardinställningarna

Återställ systemprogramvaran till standardinställningarna genom att välja (Inställningar) > [Initiering] > [Återställ standardinställningarna]. Följ sedan anvisningarna på skärmen.

Obs!

  • Det går inte att ångra en återställning.
  • Stäng inte av PS4™-systemet under återställningen. Systemet riskerar då att skadas.
  • Du kan inte återställa systemprogramvaran med hjälp av den här funktionen.