Initiera PS4-systemet

Vid initiering av PS4™-systemet återställs systeminställningarna till standardvärden. Initieringen raderar data sparade i lagringsminnet och raderar alla användare och deras data från systemet. Välj  (Inställningar) > [Initiering] > [Initiera PS4-systemet] och följ sedan anvisningarna på skärmen.
Data raderas inte från USB-lagringsenheter som är anslutna till ditt PS4™-system.

Obs!

  • När du initierar systemprogramvaran raderas alla inställningar och all information som har sparats på PS4™-systemet. Den här åtgärden kan inte ångras, så var försiktig så att du inte raderar viktiga data av misstag. Raderade data kan inte återställas.
  • Stäng inte av PS4™-systemet under initieringen. Systemet riskerar då att skadas.