Starta skärmsläckare

Ställ in skärmsläckaren så att den startar automatiskt när systemet inte har använts under en viss tidsperiod genom att välja (Inställningar) > [Ljud och bildskärm] > [Starta skärmsläckare]. Standardinställningen är [Efter 15 minuter].

Om systemet kör vissa program eller processer kan det hända att skärmsläckaren inte startar.