Inställningar för videoutdata

När du konfigurerar ditt PS4™-system kan du behöva konfigurera utleveransen för HDMI OUT-porten. Standardinställningen matchar automatiskt den TV du använder för anslutningen. Konfigurera inställningarna själv genom att välja (Inställningar) > [Ljud och bildskärm] > [Inställningar för videoutdata].

 • Upplösning
  Ställ in upplösningen.
 • TV-storlek
  Du kan ställa in skärmstorleken så att den matchar den 3D-kompatibla TV som du använder.
  Det här alternativet visas endast om en 3D-kompatibel TV är ansluten.
 • RGB-intervall
  Ändra bara det här alternativet om du använder en HDMI-enhet som inte sänder korrekt information om RGB-intervall.
 • HDR
  Du upplever ett större dynamiskt intervall med en HDR-TV (high dynamic range) och kompatibla program.
 • Deep Colour-utmatning
  Ändra bara den här inställningen om videon inte visas som avsett.
 • Supersamplingsläge
  Markera rutan för [Aktivera supersamplingsläge] för att förbättra filmkvaliteten i vissa spel vid anslutning till TV-apparater med upplösning på 2K och lägre.
  Denna inställning är endast tillgänglig på vissa PS4™-systems.
 • Information om video
  Visa information såsom upplösning och färgformat.