Uppdatering av systemprogramvara

Uppdatera alltid ditt PS4™-system till den senaste versionen av systemprogramvaran. När du uppdaterar får du nya funktioner, förbättrad användning och bättre säkerhet.

Välj (Inställningar) > [Uppdatering av systemprogramvara] för att kontrollera att ditt system har den senaste versionen av systemprogramvaran. Om det finns en uppdateringsfil för en senare version laddas den ned automatiskt.
Du kan fortsätta att använda systemet under nedladdningen. En popupavisering visas uppe till vänster på skärmen när nedladdningen är genomförd. Välj aviseringen under (Aviseringar) när du visar funktionsområdet, välj rätt objekt i (Nedladdningar) och följ sedan anvisningarna på skärmen för att genomföra installationen.

Obs!

  • Stäng inte av PS4™-systemet under installationen. Systemet kan skadas om du avbryter installationen.
  • Uppdaterade filer finns ibland på spelskivorna. När du använder en skiva som innehåller en senare version av systemprogramvaran visas en skärm som guidar dig genom uppdateringsproceduren. Följ anvisningarna på skärmen för att genomföra uppdateringen.
  • Du kan även använda en uppdateringsfil på en USB-lagringsenhet för att uppdatera systemprogramvaran. Besök webbplatsen för kundsupporten i ditt land eller region för mer information.