SHARE-knappens funktion

Ändra hur SHARE-knappen fungerar genom att välja (Inställningar) > [Delning och sändning] > [SHARE-knappens funktion].