Inställningar för röstkommandon

Konfigurera inställningar för röstigenkänning genom att välja (Inställningar) > [System] > [Inställningar för röstkommandon].

Använd PS4-systemet med röst

Röstigenkänning är aktiverat som standard. Ta bort markeringen i kryssrutan om du vill inaktivera den här funktionen.

Visa guide

Du kan visa instruktioner för röstkommandon.

Kommandon för röststyrning

Visa listan över tillgängliga röstkommandon.