Styr systemet med röstigenkänning

Du kan styra PS4™-systemet med hjälp av din röst på hemskärmen och i andra områden. För röstigenkänning behöver du använda ett headset eller mikrofonerna på PlayStation®Camera.

1.

Säg ”PlayStation”.
Mikrofonikonen och de kommandon som kan utföras härnäst visas. Mikrofonikonen lyser med blått sken under röstigenkänning.

2.
Säg namnet på ett kommando som finns tillgängligt.
  • Röstigenkänningsfunktionen inaktiveras om du inte säger namnet på ett kommando inom 10 sekunder eller om du använder systemet med handkontrollen. En indikator som visar hur lång tid det är kvar visas till vänster om mikrofonen.
  • Beroende på skärmen kan du använda L2-knappen på handkontrollen för att aktivera och inaktivera röstigenkänningsfunktionen.
  • Om du vill använda röstigenkänningsfunktionen väljer du (Inställningar) > [System] > [Inställningar för röstkommandon]. Välj sedan kryssrutan för [Använd PS4-systemet med röst].
  • Om du vill visa en lista med röstkommandon väljer du (Inställningar) > [System] > [Inställningar för röstkommandon] > [Kommandon för röststyrning].
  • Engelska är eventuellt det enda språk som är tillgängligt för röstigenkänning, beroende på systemspråk.
  • Din röst känns eventuellt inte igen om det omgivande ljudet är för högt.
  • webbplatsen för kundsupport i ditt land eller region finns uppgifter om enheter som stöder röstigenkänning.