Använda TV & video

Du kan använda funktioner som direktuppspelning av video. Välj (TV & video) i innehållsområdet och välj sedan den tjänst som du vill använda.

  • De tjänster som kan användas varierar beroende på land och region.
  • Den här funktionen kan inte användas i alla länder och regioner.