Använda PlayStation™Music

PlayStation™Music är en musiktjänst från PlayStation™Network. Med PlayStation™Music kan du använda musikuppspelningstjänsten Spotify®. Mer information om Spotify® finns på den här webbplatsen.

playstationmusic.com/spotify

  • PlayStation™Music är endast tillgängligt i vissa länder och regioner och endast på vissa språk. Även innehållet och tjänsterna som tillhandahålls kan variera beroende påland/region där du bor.
  • Visst innehåll och vissa tjänster kan bara köpas. Mer information om köp i PlayStation™Store finns i ”Kontoinformation”.

Lyssna på musik

Välj [Spotify] i innehållsområdet. Första gången du använder Spotify® i ditt PS4™-system måste du ange din kontoinformation för Spotify®. Om du inte har något konto följer du instruktionerna som visas och skapar ett.
Du kan också lyssna på musik i bakgrunden medan du spelar spel eller när du använder program, till exempel webbläsaren.

  • Beroende på programmets eller systemets aktuella tillstånd kanske det inte går att spela upp musik.
  • Bakgrundsmusik under spelandet ingår inte i videoklipp.
  • För att pausa uppspelningen, justera volymen eller ändra andra inställningar samtidigt som du spelar upp innehåll, väljer du [Spotify] på snabbmenyn.

Använda Spotify® Connect

Du kan använda funktionen Spotify® Connect för att länka PS4™-systemet via samma nätverk om du har en smartphone eller en annan mobil enhet med programmet Spotify® installerat. Du kan då fjärruppspela musik från Spotify® via PS4™-systemet. Mer information finns på webbplatsen för Spotify®.

Du kan även starta ett PS4™-system som har länkats via Spotify® Connect med en smartphone eller en annan mobil enhet i ett nätverk. Välj [Spotify] från PS4™-systemets innehållsområde om du vill konfigurera inställningarna för enheten.