Otomatik Yükleme

Bu özellik kayıtlı verilerin çevrimiçi depolama alanına otomatik olarak yüklenmesini etkinleştirir. (Ayarlar) > [Uygulama Kayıtlı Verilerinin Yönetimi] > [Otomatik Yükleme] öğesini seçin, ardından kayıtlı verilerini yüklemek istediğiniz oyunların yanındaki onay kutusunu işaretleyin. Kaydedilen veriler güncellendiğinde, bu veriler örneğin, sistemin dinlenme moduna girmesiyle veya kapatılmasıyla oturumunuz kapatıldığında otomatik olarak PlayStation™Network sunucusuna kaydedilir.
Bu özelliği kullanmak için PlayStation®Plus abonesi olmalısınız.

  • Bu özelliği kullanmadan önce aşağıdakileri yapmalısınız:
    • Sistemi ana PS4™ sistemi olarak etkinleştirin.
    • (Ayarlar) > [Güç Tasarrufu Ayarları] > [Dinlenme Modunda Kullanılabilen Özellikleri Ayarla] öğesini seçin ve ardından [İnternete Bağlı Kal] için onay kutusunu işaretleyin.
  • Tüm oyunların otomatik olarak güncellenmesini devre dışı bırakmak için [Otomatik Güncellemelere İzin Ver] onay işaretini kaldırın.
  • Çevrimiçi depolama alanına en fazla 1.000 veri öğesi yerleştirebilirsiniz.
  • Yüklemelerin ilerlemesini görüntülemek için işlev ekranından (Bildirimler) öğesini seçin.