Diğer Hizmetlerle İlişkilendir

PlayStation™Network için hesabınızı diğer çevrimiçi hizmetlerdeki hesabınızla ilişkilendirebilirsiniz.
(Ayarlar) > [Paylaşım ve Yayınlar] > [Diğer Hizmetlerle İlişkilendir] öğelerini seçin.
Bu seçenek yalnızca yetişkin hesaplarında kullanılabilir.