Hệ thống PlayStation®4 (dòng CUH-1000/CUH-1100)

Tên linh kiện phần cứng

Mặt trước

Mặt trước máy chơi game. Gắn nhãn từ A đến E từ trên cùng bên trái.

A )
Khe đĩa
B )
Đèn báo nguồn
Màu trắng Hệ thống đang bật.
Màu cam Hệ thống đang ở chế độ nghỉ ngơi.
Tắt Hệ thống đang tắt.
Nhấp nháy màu đỏ Hệ thống PS4™ của bạn đang quá nóng.
Hãy tắt hệ thống. Chờ sử dụng sau.
C )
Nút nguồn
D )
Cổng nối USB
E )
Nút lấy đĩa

Mặt sau

Mặt sau máy chơi game. Gắn nhãn từ A đến E từ bên trái.

A )
Cổng nối AC IN
B )
Cổng nối DIGITAL OUT (OPTICAL)
C )
Cổng nối HDMI™ OUT
D )
Cổng nối LAN
E )
Cổng nối AUX
Kết nối PlayStation®Camera với cổng này.