Bộ điều khiển không dây DUALSHOCK™4

Dưới đây là một số thông tin cơ bản về cách sử dụng bộ điều khiển này. Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng bộ điều khiển, hãy xem phần "Sử dụng bộ điều khiển không dây".

Mặt trước

Mặt trước bộ điều khiển. Gắn nhãn từ A đến K theo chiều kim đồng hồ từ trên cùng bên trái.

A )
Các nút điều hướng
B )
Nút SHARE
C )
Bàn rê cảm ứng/Nút bấm trên bàn rê cảm ứng
Nhấn lên bàn rê cảm ứng để sử dụng nút bấm trên bàn rê cảm ứng.
D )
Loa
E )
Nút OPTIONS
F )
Nút tam giác/Nút gạch chéo/Nút tròn/Nút vuông
G )
Cần phải/Nút R3
Nhấn cần này xuống để sử dụng như nút R3.
H )
Nút PS
I )
Giắc cắm tai nghe stereo
J )
Cổng mở rộng
K )
Cần trái/Nút L3
Nhấn cần này xuống để sử dụng như nút L3.

Mặt trên

Phần đỉnh của bộ điều khiển. Gắn nhãn từ A đến F từ trên cùng bên trái.

A )
Nút R1
B )
Nút R2
C )
Đèn báo
Đèn báo trên bàn rê cảm ứng không sáng ở dòng CUH-ZCT1.
D )
Nút L1
E )
Nút L2
F )
Cổng nối USB