PlayStation®Camera

Sử dụng PlayStation®Camera để chơi những trò chơi có hỗ trợ camera. Bạn cũng có thể đăng nhập vào hệ thống PS4™ bằng cách sử dụng tính năng nhận diện khuôn mặt.

Dòng CUH-ZEY2

Camera và chân đế. Gắn nhãn từ A đến E.

A )
Dãy micrô
B )
Đầu nối AUX
C )
Hai thấu kính
D )
Đèn báo trạng thái
E )
Đế

Dòng CUH-ZEY1

Camera. Gắn nhãn từ A đến D.

A )
Dãy micrô
B )
Đầu nối AUX
C )
Hai thấu kính
D )
Đèn báo trạng thái
  • Hệ thống của bạn có thể không đi kèm camera, tùy thuộc vào quốc gia, khu vực và kiểu máy.
  • Kết nối và lắp camera như mô tả trong hướng dẫn sử dụng dành cho camera.
  • Để cấu hình cài đặt camera và micrô, chọn (Cài đặt) > [Thiết bị] > [PlayStation Camera].