Tai nghe mono

Cắm tai nghe mono vào giắc cắm tai nghe stereo trên bộ điều khiển.

Tai nghe mono. Gắn nhãn từ A đến D từ trên cùng.

A )
Tai nghe
B )
Micrô
C )
Công tắc MIC
D )
Kẹp
  • Khi sử dụng micrô, bạn nên gắn kẹp vào quần áo.
  • Để điều chỉnh mức micrô hoặc cấu hình cài đặt âm thanh khác, chọn (Cài đặt) > [Thiết bị] > [Thiết bị âm thanh].