Nội dung hiển thị trên màn hình sự kiện

Màn hình sự kiện. Gắn nhãn từ A đến C từ trên cùng.

A )
Chuyển đổi hiển thị
(Sự kiện của bạn) Hiển thị danh sách các sự kiện bạn được đăng ký tham gia.
(Được đề xuất) Hiển thị các sự kiện được đề xuất dựa trên lịch sử chơi của bạn.
(Tất cả) Hiển thị tất cả các sự kiện hiện tại hoặc tương lai.
(Trò chơi) Hiển thị sự kiện cho mỗi trò chơi.
Chọn một trò chơi để hiển thị danh sách các sự kiện liên quan.
(Giải đấu) Hiện thị các giải đấu.
(Lời mời) Hiển thị danh sách các sự kiện bạn được mời.

Để sắp xếp các sự kiện theo ngày hoặc số người tham gia, chọn [Tất cả] hoặc [Trò chơi], sau đó nhấn nút OPTIONS.

B )
Tạo sự kiện
Tạo sự kiện.
C )
Các đội
Hiển thị danh sách các đội bạn đã tham gia hoặc được mời tham gia.