Các chức năng cơ bản

Bạn sẽ cần phải tải về Trình phát đa phương tiện từ PlayStation™Store trước khi có thể phát nội dung và xem ảnh. Chọn (Trình phát đa phương tiện) từ khu vực nội dung hoặc (Thư viện), sau đó chọn [Tải về] từ màn hình hiển thị.

Phát nội dung

1.

Chọn (Trình phát đa phương tiện) từ khu vực nội dung.
Các thiết bị lưu trữ USB hoặc các máy chủ đa phương tiện được kết nối nằm trên cùng một mạng với hệ thống của bạn sẽ được phát hiện và tự động hiển thị.

2.
Chọn thiết bị lưu trữ USB hoặc máy chủ đa phương tiện.
3.
Chọn nội dung bạn muốn phát.
  • Nhấn nút PS trong khi đang phát nhạc để bắt đầu trò chơi, sử dụng Trình duyệt Internet hoặc sử dụng các ứng dụng khác trong khi tiếp tục nghe nhạc ở chế độ nền.
  • Để tạm dừng phát lại, điều chỉnh âm lượng hoặc thay đổi các cài đặt khác trong khi phát nội dung, chọn [Trình phát đa phương tiện] trên menu nhanh.
  • Nhạc nền khi chơi không có trong các video clip.
  • Một số ngôn ngữ không được hỗ trợ trong Trình phát đa phương tiện.
  • Để biết thông tin về việc kết nối với máy chủ đa phương tiện, hãy tham khảo hướng dẫn đi kèm với thiết bị đó.