Nghe nhạc trên thiết bị lưu trữ USB

Hệ thống PS4™ có thể phát các tập tin nhạc từ thiết bị lưu trữ USB. Bạn có thể nghe nhạc ở chế độ nền mà không làm gián đoạn trò chơi, Trình duyệt Internet hoặc các ứng dụng khác.

1.
Sử dụng máy tính để tạo thư mục "Music" trên thiết bị lưu trữ USB.
2.
Sao chép các tập tin nhạc của bạn vào thư mục "Music".
3.
Kết nối thiết bị lưu trữ USB với hệ thống PS4™.
4.
Chọn (Thư viện) trong khu vực nội dung.
5.
Chọn (Trình phát nhạc USB) trong khu vực nội dung.
6.
Chọn bản nhạc bạn muốn phát.
Để phát tất cả nhạc trong thư mục này, đánh dấu thư mục, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Phát].
  • Các thiết bị lưu trữ USB được định dạng FAT và exFAT đều được hỗ trợ.
  • Phải cắm hoàn toàn thiết bị lưu trữ USB vào cổng USB. Một số thiết bị không tương thích do có thiết kế hoặc hình dáng khác biệt.
  • Tùy thuộc vào trạng thái của ứng dụng hoặc hệ thống, có thể sẽ không phát lại được.
  • Để đặt (Trình phát nhạc USB) làm ứng dụng phát nhạc mặc định, đánh dấu (Trình phát nhạc USB) trong khu vực nội dung, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Sử dụng tính năng Phát lại nhạc từ USB].
  • Nhạc nền khi chơi không có trong các video clip.

Nội dung hiển thị trên màn hình

Màn hình khi phát nhạc. Gắn nhãn từ A đến C từ trên cùng.

A )
Thông tin về bài hát đang phát
B )
Thời gian đã trôi qua/tổng thời gian
C )
Các biểu tượng vận hành
Biểu tượng Phát. Phát
Biểu tượng Tạm dừng. Tạm dừng
Biểu tượng Ngẫu nhiên/Lặp lại. Ngẫu nhiên/Lặp lại
Biểu tượng Chỉnh âm lượng. Điều chỉnh âm lượng

Để tạm dừng phát lại, điều chỉnh âm lượng hoặc thay đổi các cài đặt khác trong khi phát nội dung, chọn [Trình phát nhạc USB] trên menu nhanh.

Loại tập tin được hỗ trợ

  • MP3
  • AAC
  • Một số tập tin có thể không phát được do loại dữ liệu hoặc kích thước tập tin.
  • Ứng dụng này sẽ không phát các tập tin nhạc được bảo vệ bản quyền.
  • Một số loại nội dung được phân phối qua Internet và qua các phương tiện khác có hạn chế phát lại. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp nội dung.