Thông báo quan trọng dành cho người tiêu dùng

 • Các tính năng, thiết kế và thông số kỹ thuật của hệ thống PS4™ khác nhau theo từng kiểu máy. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn đi kèm với hệ thống của bạn.
 • Việc sử dụng hệ thống PS4™ và các tính năng của hệ thống được điều chỉnh bởi các thỏa thuận người dùng khác nhau có thể được sửa đổi theo thời gian. Truy cập trang web SIE cho quốc gia hoặc khu vực của bạn để có bản sao mới nhất của các thỏa thuận này, các điều khoản và điều kiện cập nhật cho hệ thống PS4™, cũng như những thay đổi đối với Hướng dẫn sử dụng này và các tài liệu khác.
 • Luôn cập nhật hệ thống PS4™ lên phiên bản phần mềm hệ thống mới nhất. Khi cập nhật, bạn sẽ được tận hưởng các tính năng bổ sung, khả năng sử dụng được cải thiện và tính bảo mật được nâng cao.
 • Luôn sử dụng phiên bản phần mềm hệ thống hoặc ứng dụng mới nhất trên thiết bị được kết nối với hệ thống PS4™, bao gồm cả hệ thống PlayStation®Vita và điện thoại thông minh cài đặt (PlayStation App). Khi sử dụng tính năng trên các thiết bị được kết nối, một số tính năng có thể không có, tùy thuộc vào phiên bản phần mềm hệ thống hoặc ứng dụng đang sử dụng.
 • PlayStation™Network chỉ sử dụng được tại một số quốc gia hoặc khu vực và chỉ có một số ngôn ngữ. Ngoài ra, các loại nội dung và dịch vụ do PlayStation™Network cung cấp sẽ thay đổi theo quốc gia và khu vực. Để biết chi tiết, truy cập trang web hỗ trợ khách hàng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.
 • Một số sản phẩm và dịch vụ chỉ có ở một số quốc gia hoặc khu vực nhất định. Để biết chi tiết, truy cập trang web hỗ trợ khách hàng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.
 • Hãy đảm bảo rằng tất cả người dùng trên hệ thống đều đã đăng xuất khỏi PlayStation™Network trước khi bạn gửi hệ thống PS4™ của mình đến trung tâm bảo dưỡng được ủy quyền để sửa chữa. Điều này sẽ giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép hoặc sử dụng thẻ tín dụng của bạn hoặc thông tin cá nhân khác. Để đăng xuất, hãy chọn (Cài đặt) từ màn hình chức năng, sau đó chọn [Quản lý tài khoản] > [Đăng xuất].
 • Hãy đảm bảo rằng bạn hủy kích hoạt và khởi chạy lại hệ thống PS4™ của mình trước khi chuyển nhượng, thải bỏ hoặc trả lại (nếu được phép). Để biết chi tiết, hãy xem phần "Chuyển nhượng hoặc thải bỏ hệ thống PS4™".
 • Các tính năng mạng trên hệ thống PS4™ yêu cầu kết nối Internet băng thông rộng.
 • Bạn là người chịu trách nhiệm trả phí dịch vụ Internet.
 • Việc gán các nút dùng cho các chức năng "Nhập" và "Hủy" (thường là nút tròn và nút gạch chéo) có thể khác nhau, tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực nơi bạn mua hệ thống PS4™.
 • Sony Interactive Entertainment Inc. sở hữu hoặc quản lý một số hoặc tất cả các quyền đối với hình ảnh và nội dung có bản quyền khác trong Hướng dẫn sử dụng này. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh và các nội dung có bản quyền khác (bao gồm sao chép, mô phỏng, sửa đổi, tải lên trên mạng, hiển thị, truyền, phân phối, cấp phép, bán và xuất bản) trong phạm vi được luật pháp cho phép, ngoại trừ được sử dụng ở đây.
 • Hướng dẫn sử dụng này có thể thay đổi mà không báo trước.
 • Thông tin về chức năng hệ thống và hình ảnh được xuất bản trong Hướng dẫn sử dụng này có thể khác với thông tin và hình ảnh về hệ thống PS4™ của bạn, tùy thuộc vào phiên bản phần mềm hệ thống đang được sử dụng. Ngoài ra, hình minh họa và ảnh màn hình có thể khác với sản phẩm thực tế.
 • Các trang web được sử dụng trong ảnh màn hình trong suốt Hướng dẫn sử dụng này có thể không có thực.
 • Nếu tắt JavaScript trong trình duyệt Internet, Hướng dẫn sử dụng này có thể không hoạt động hoặc không hiển thị chính xác. Hãy đảm bảo rằng JavaScript đã được bật.
 • Để sử dụng được nhiều tính năng của hệ thống PS4™, bạn sẽ cần đăng nhập vào PlayStation™Network. Bản hướng dẫn sử dụng này giả định rằng bạn đã đăng nhập. Khi bạn chọn một tính năng yêu cầu bạn đăng nhập và bạn chưa đăng nhập, màn hình đăng nhập sẽ xuất hiện. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để đăng nhập.