Thông tin tài khoản

Để xem và sửa thông tin cho tài khoản của bạn, hãy chọn (Cài đặt) > [Quản lý tài khoản] > [Thông tin tài khoản].

Nâng cấp tài khoản

Nâng cấp tài khoản trẻ em thành tài khoản người lớn. Sau khi nâng cấp, bạn có thể trải nghiệm nhiều tính năng của PlayStation® hơn, không bị hạn chế của kiểm soát từ cha mẹ.
Tùy chọn này chỉ dành cho các tài khoản trẻ em khi trẻ em đạt độ tuổi nhất định.

ID đăng nhập (Địa chỉ email)

Xem hoặc thay đổi địa chỉ email của bạn. Khi bạn thay đổi địa chỉ email, một email sẽ được gửi đến địa chỉ email mới.

Bảo mật

Tạo mật khẩu và cấu hình các thiết lập khác liên quan đến bảo mật tài khoản.

Mật khẩu

Đổi mật khẩu. Bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu mới hai lần để xác minh.

Mật khẩu của bạn phải:

 • Không chứa ID đăng nhập hoặc ID trực tuyến của bạn
 • Chỉ chứa các ký tự hợp lệ
 • Chứa ít nhất tám ký tự
 • Không chứa chữ cái hoặc chữ số được sử dụng liên tiếp ba lần trở lên (ví dụ: 333 hoặc BBB)
 • Bao gồm ít nhất hai loại ký tự: chữ cái, chữ số, biểu tượng
 • Không chứa ba hoặc nhiều chữ cái hoặc chữ số được sắp xếp tuần tự (ví dụ: 345 hoặc ABC)

Câu hỏi và câu trả lời bảo mật

Chọn một câu hỏi và câu trả lời bảo mật mang tính cá nhân hoá.

Điện thoại di động

Đăng ký và quản lý điện thoại di động của bạn.

Xác minh 2 bước

Thiết lập và kích hoạt tính năng xác minh 2 bước.
Nhập mã xác minh được gửi đến số điện thoại di động của bạn để đăng nhập vào PlayStation™Network nếu bạn đã thiết lập tính năng xác minh 2 bước.

Bạn có thể sử dụng tiền trong ví để mua nội dung và dịch vụ tại các nơi như PlayStation™Store.

 • Tính năng này chỉ dành cho tài khoản người lớn.
 • Tài khoản trẻ em không có ví. Trẻ em có thể mua nội dung và dịch vụ bằng cách sử dụng ví do gia đình quản lý.
 • Các phương thức nạp tiền, đồng tiền và giới hạn nạp tiền sẽ khác nhau tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực cư trú. Truy cập trang web hỗ trợ khách hàng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn để biết chi tiết.

Phương thức thanh toán

Xem và thay đổi phương thức thanh toán và thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Nạp thêm tiền

Thêm tiền vào ví của bạn bằng các tùy chọn như thẻ tín dụng hoặc Thẻ PlayStation™Network.

Lịch sử giao dịch

Xem lại lịch sử mua hàng của bạn.

Cài đặt mua

Chọn xem bạn có muốn bắt buộc phải có mật khẩu khi mua hàng hay không, cũng như bạn có muốn tự động thêm tiền vào ví hay không.
Khi bạn đặt [Nạp tiền vào ví tự động] là [Có], tiền cho ví sẽ tự động được rút từ thẻ tín dụng của bạn.

 • Thuê bao là các dịch vụ mà bạn thanh toán thường xuyên và sử dụng trong một khoảng thời gian xác định trước. Tùy thuộc vào dịch vụ, khi hết một thời hạn thuê bao, một thời hạn thuê bao khác sẽ được mua tự động.
 • Nếu thông tin thẻ tín dụng của bạn được lưu và bạn mua một số thuê bao nhất định, [Nạp tiền vào ví tự động] được tự động đặt thành [Có].
 • Khi không có đủ tiền trong ví để mua thuê bao, số dư còn lại hoặc số tiền phí tối thiểu (tùy theo khoản nào lớn hơn) sẽ được tính vào thẻ tín dụng và được thêm vào ví bạn.

Hồ sơ

Xem hoặc thay đổi thông tin cá nhân như tên thật, ảnh hồ sơ và ảnh bìa.

Địa chỉ

Xem hoặc thay đổi địa chỉ của bạn.

Ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ được hiển thị trong PlayStation™Store.
Tùy chọn này chỉ khả dụng tại một số quốc gia hoặc khu vực cụ thể.

Thuê bao PlayStation

Quản lý thuê bao PlayStation®Plus và thuê bao khác.

Danh sách dịch vụ

Xem danh sách dịch vụ của bạn.

Tùy chọn liên lạc

Cấu hình cài đặt cho các thông báo.

Giới tính

Chọn giới tính của bạn (tùy chọn).

Personalisation Settings

Chọn để cho phép sử dụng dữ liệu của bạn để cá nhân hóa đề xuất mua hàng và quảng cáo trên PlayStation™Network.
Tùy chọn này chỉ khả dụng tại một số quốc gia hoặc khu vực cụ thể.