Použití prohlížeče

V oblasti obsahu vyberte položku  (Internetový prohlížeč). Stiskněte tlačítko trojúhelník a do pole hledání zadejte klíčová slova nebo zadejte do adresního řádku adresu URL.

Obrazovka prohlížeče. Shora označeno písmeny A až E.

A )
Adresní řádek
B )
(Služba filtrování webů je aktivní)
Chcete-li tuto službu použít, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Nastavení] > [Filtr webů].
C )
(Zobrazení webové stránky, která používá protokol SSL)
D )
(Hledat)
E )
Často používané stránky

Zde se zobrazí osm posledních navštívených stránek. Chcete-li stránky odstranit, stiskněte tlačítko OPTIONS.

Základní operace

Přechod o stránku zpět nebo vpřed Stiskněte tlačítko L1 nebo tlačítko R1.
Přechod do levého nebo pravého okna Stiskněte tlačítko L2 nebo tlačítko R2.
Otevření nového okna Stiskněte tlačítko R2 při zobrazení položky  (Nový).
Pokud již máte otevřených šest oken a otevřete nové okno, levé krajní okno se zavře.
Otevření odkazu v novém okně Umístěte kurzor nad odkaz, který chcete otevřít, a stiskněte a podržte tlačítko křížek.
Zavření okna Stiskněte a podržte tlačítko kolečko.
Posouvání Použijte pravou páčku.
Pohyb kurzoru Použijte levou páčku.
Zvětšení a zmenšení Stiskněte pravou páčku (tlačítko R3) nebo levou páčku (tlačítko L3).
Zobrazení stránky na celou obrazovku Stiskněte tlačítko čtverec.
Dalším stisknutím tlačítka ukončíte zobrazení na celou obrazovku. Pokud používáte zobrazení na celou obrazovku, stisknutím tlačítka trojúhelník zobrazíte pole hledání a adresní řádek.

Přidávání záložek

Chcete-li zobrazenou webovou stránku označit záložkou, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Přidat záložku].
Chcete-li otevřít přidanou záložku, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Záložky].

  • Přidat lze až 100 záložek.
  • Chcete-li upravit, seřadit nebo odstranit záložky, stiskněte tlačítko OPTIONS, zatímco prohlížíte [Záložky].

Návštěva stránek v historii procházení

Navštívené webové stránky se automaticky ukládají do historie procházení. Webovou stránku z historie procházení lze navštívit bez zadání adresy, stačí ji vybrat ze seznamu historie procházení.
Zatímco je otevřena stránka, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Historie procházení].

  • Lze uložit až 100 stránek.
  • Chcete-li vymazat historii procházení, při zobrazení [Historie procházení] stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Vymazat historii procházení].

Nastavení prohlížeče

Zde najdete nastavení možností, jako je zakázání souborů cookie, odstranění souborů cookie či odstranění dat webových stránek, která se dočasně uložila v prohlížeči. Zatímco je otevřena stránka, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Nastavení].