Zadávání znaků

Když je nutné zadat text, na obrazovce se zobrazí klávesnice. Pomocí směrových tlačítek nebo dotykového panelu vyberte požadované znaky a potom stiskněte tlačítko křížek nebo klikněte na dotykový panel. Po dokončení zadávání textu potvrďte zadání stisknutím tlačítka R2 nebo zavřete klávesnici stisknutím tlačítka kolečko.
Znaky také můžete zadávat pomocí pohybového snímače ovladače, a to výběrem položky  (přepnutí ovládání). Vyberte požadované znaky naklopením ovladače nahoru, dolů, vlevo či vpravo.

Obrazovka klávesnice. Shora označeno písmeny A a B.

A )
Návrhy na dokončení zadávaného textu
Návrhy se liší podle aplikace.
B )
Klávesnice
(Odstranění znaku) Odstraní znak vlevo od kurzoru.
(Přesun mezi poli) Tato klávesa slouží k přesunu do dalšího pole, pokud existuje více polí pro zadání textu.
(Vyhledat/Odeslat/Přejít/Hotovo) Funkce tohoto tlačítka se podle potřeby mění.
(Zalomení řádku) Přesune kurzor na další řádek.
(Přepnutí ovládání) Umožňuje použít pohybový snímač ovladače k ovládání pohybu kurzoru. Pokud nevíte, kde se nachází kurzor, znovu vyberte toto tlačítko. Kurzor se zobrazí uprostřed obrazovky.
Chcete-li pohyb kurzoru opět ovládat směrovými tlačítky, stiskněte kterékoli ze směrových tlačítek.
(Možnosti) Tato klávesa umožňuje kopírovat a vkládat text a přidávat často používané pojmy do uživatelského slovníku. K této klávese máte také přístup stisknutím tlačítka OPTIONS.
(Přepnutí klávesnice) Tato možnost je dostupná pouze v případě, že v položce (Nastavení) > [Jazyk] > [Vstupní jazyky] nastavíte více vstupních jazyků.
(Přesun kurzoru) Tyto klávesy slouží k přesouvání textového kurzoru.
(Zadávání velkých písmen) Tato klávesa umožňuje zadat velké písmeno. Chcete-li zadat více velkých písmen, zvolte tuto klávesu dvakrát. Jejím dalším zvolením se vrátíte k zadávání malých písmen.
(Čísla/Symboly) Slouží k zadávání čísel a symbolů.
(Změna typů znaků) Umožňuje volbu alternativních znakových sad.

Dostupné klávesy se liší v závislosti na jazyku (klávesnice) používaném k zadávání textu.

Kopírování a vkládání textu

Kopírování

1.
Umístěte kurzor na začátek textu, který chcete kopírovat, a vyberte položku (Možnosti).
2.
Zvolte položku [Vybrat] nebo [Vybrat vše].
Pokud zvolíte položku [Vybrat], přesuňte kurzor na konec textu, který chcete kopírovat, a pak stiskněte tlačítko křížek.
3.
Vyberte položku [Kopírovat].

Vkládání

1.
Vyberte položku (Možnosti) v místě, kam chcete text vložit.
2.
Vyberte položku [Vložit].

Přidávání často používaných pojmů

Do uživatelského slovníku pro jednotlivé jazyky (klávesnice) můžete přidat pojmy, které se použijí k prediktivnímu zadávání textu.

1.
Umístěte kurzor na začátek pojmu, který chcete přidat, a vyberte položku (Možnosti).
2.
Zvolte položku [Vybrat] nebo [Vybrat vše].
Pokud zvolíte položku [Vybrat], přesuňte kurzor na konec pojmu, který chcete přidat, a pak stiskněte tlačítko křížek.
3.
Vyberte položku [Přidat pojem].
4.
Vyberte položku [OK].
  • U některých jazyků nelze přidat další pojmy.
  • Pojmy lze upravit nebo odstranit pomocí položky (Nastavení) > [Jazyk] > [Vstupní jazyky] > [Klávesnice a uživatelský slovník].