Připojení a instalace

Připojte systém PS4™ k TV.
Než síťový kabel AC zapojíte do zásuvky elektrické sítě, propojte všechny kabely.

Ilustrace zapojení systému PS4 a TV. Označeno písmeny A až F. Pomocí kabelu HDMI, který je součástí balení systému PS4, propojte port HDMI OUT na systému PS4 se vstupním portem HDMI na TV. Potom pomocí síťového kabelu AC, který je součástí balení systému PS4, propojte konektor AC IN na systému PS4 se zásuvkou elektrické sítě.

A )
Konektor AC IN (systém PS4™)
Tvar konektoru se liší v závislosti na systému PS4™.
B )
Port HDMI OUT (systém PS4™)
C )
Vstupní port HDMI (TV)
D )
Kabel HDMI
E )
Síťový kabel AC
Tvar konektoru se liší v závislosti na systému PS4™.
F )
K zásuvce elektrické sítě

Budete-li systém PS4™ mít ve svislé poloze, použijte vertikální stojan (prodává se samostatně).

Připojení k internetu

Systém PS4™ lze připojit k internetu buď pomocí Wi-Fi®, nebo pomocí kabelu sítě LAN (Ethernet). Informace týkající se nastavení připojení najdete v části „Konfigurovat připojení k internetu“.
Pokud nechcete použít Wi-Fi, připravte si kabel sítě LAN.

Příklad připojení:

Ilustrace příkladu síťového připojení. Označeno písmeny A až E.

A )
Port LAN (systém PS4™)
B )
Kabel sítě LAN
C )
Směrovač
D )
Zařízení pro připojení k internetu, například modem
E )
K internetu

Zařízení a způsoby připojení, které jsou pro připojení k síti nezbytné, se liší v závislosti na konfiguraci vaší sítě. Je také nutné, abyste se seznámili s pokyny přiloženými k síťovým zařízením.

Připojení ovladače

Připojte ovladač pomocí kabelu USB a spárujte jej se systémem.

Ilustrace zapojení systému PS4 a ovladače. Označeno písmeny A až C. Pomocí kabelu USB, který je součástí balení systému PS4, propojte port USB na systému PS4 s portem USB na ovladači.

A )
Port USB (systém PS4™)
B )
Port USB (ovladač)
C )
Kabel USB